Thứ hai, 18 Tháng 12 2017
penetration testing“Khóa  học xâm nhập giả định - Penetration Testing”  là một khóa học đào tạo được thiết  kế  cho các quản trị mạng và chuyên gia bảo mật cần phải làm quen với  thế giới của hacker và các kỹ thuật tấn công của hacker. Khóa học sẽ  giới thiệu các...
Xem tiếp...
 

Banner0

handbook2016