Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Ngành đào tạo An toàn thông tin

An toàn thông tin là sự duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin. Ngoài ra, an toàn thông tin còn có thể bao hàm một số tính chất khác như xác thực, giao nhiệm vụ, chống từ chối và độ tin cậy.

Hiểu đơn giản là việc: bảo vệ nội dung số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp; bảo đảm cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy.

Khối thi: A, A1, D1

Thời gian đào tạo: 5 năm  

BẠN ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ?

Các chuyên ngành đào tạo

 • An ninh mạng.
 • Quản trị Hệ thống an toàn thông tin.
 • Phát triển ứng dụng an toàn thông tin.
 • Mã hóa an toàn thông tin.

Kiến thức chuyên sâu

 • Kiến thức nền tảng về máy tính và hệ thống mạng.
 • Kiến thức nền tảng về an toàn an ninh thông tin.
 • Các ngôn ngữ lập trình và quy trình phát triển phần mềm.
 • An toàn an ninh thông tin cho quản trị hệ thống thông tin.
 • Điều tra tội phạm thông tin.
 • Phân tích và đánh giá hệ thống với xâm nhập giả định.
 • Xử lý sự cố xâm nhập hệ thống.
 • Phát triển phần mềm đảm bảo an toàn thông tin.
 • Kiểm tra khả năng an toàn an ninh thông tin.

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RA SAO?

 • Chuyên viên an toàn cơ sở dữ liệu, phòng chống mã độc máy tính.
 • Chuyên viên an ninh thông tin có khả năng phân tích, rà soát lỗ hổng, điểm yếu và ngăn chặn sự cố cho mạng máy tính và các hệ thống thông tin của quốc gia như: các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, năng lượng, thương mại, giao thông vận tải, an ninh quốc phòng.
 • Chuyên gia lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin.
 • Chuyên gia phân tích, thiết kế và cán bộ quản lý dự án phát triển phần mềm.
 • Giảng viên về An toàn thông tin và Công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng.
 • Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực liên quan tới An ninh mạng và Bảo mật thông tin tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu tại các công ty, tổ chức, Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương.
 

handbook2016