Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Thời gian: 9h ngày 07/10/2015

Địa điểm: C1-313A

Đối tượng tham gia: Cán bộ giảng viên Bộ môn ATHTTT, các thầy cô giáo quan tâm và các bạn học sinh, sinh viên trong và ngoài trường.

Nội dung trình bày:

  • Tìm hiểu về tấn công APT
  • Kỹ thuật tấn công APT
  • Một số vụ tấn công APT nghiêm trọng
  • Biện pháp phòng chống tấn công APT

Người trình bày: Vũ Việt Dũng - Giảng viên Bộ môn ATHTTT

 

handbook2016