Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ cho sinh viên thuộc diện chính sách xã hôi, Nhà trường thông báo những sửa đổi, bổ sung cụ thể về đối tượng được xét miễn, giảm học phí theo quy định năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. Các em sinh viên thuộc diện trên đọc thông báo và hướng dẫn trong link (đính kèm) để kịp thời làm các thủ tục liên quan đến chế độ miễn, giảm học phí.

http://antoanthongtin.ictu.edu.vn/files/TB-MGHP-2015-2016-SV-k14.docx

http://antoanthongtin.ictu.edu.vn/files/TB-NOP-BS-HO-SO-MIEN-GIAM-HOC-PHI-HK2-2015-2016.docx

 

handbook2016