Thứ tư, 18 Tháng 7 2018

[THÔNG BÁO HỌP CHI ĐOÀN BỘ MÔN ATHTTT MỞ RỘNG]

Thời gian: 14h thứ 3 ngày 22/3/2016
Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà C1
Nội dung:
  • Ra mắt BCH chi đoàn Cán bộ giảng dạy Bộ môn ATHTTT;
  • Triển khai các nội dung sinh hoạt cho các chi đoàn trực thuộc;
  • Chuẩn bị cho chương trình chuỗi các hoạt động "Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3" do Đoàn trường tổ chức.
Thành phần tham dự:
  • Toàn thể cán bộ, đoàn viên chi đoàn cán bộ giảng dạy Bộ môn ATHTTT;
  • Tập thể Sinh viên Chi đoàn ATTT K13A;
  • Chủ nhiệm CLB ATTT;
  • Lớp trưởng, bí thư, phó bí thư lớp ATTT K14A.
Đề nghị các đồng chí đoàn viên có trong thành phần tham dự đi đầy đủ đúng giờ!
 

handbook2016